• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 2 Οκτωβρίου 2019, 16:48

    Στην παράγραφο 2 πρέπει να γίνει διόρθωση. Πρόκειται για το άρθρο 4 του ΠΔ 348/1996 στο οποίο αναφέρεται το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ του ΕΚΑΒ. Οπότε πρέπει να γίνει αλλαγή: 2. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. (Ε.Σ.ΚΕ. – Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο συγκροτείται από τα δύο επιμέρους συντονιστικά κέντρα του Ε.Κ.Α.Β., το συντονιστικό κέντρο του άρθρου 5 του π.δ. 348/1996, μαζί με όλα τα υποστηρικτικά αυτού γραφεία και προσωπικό και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.