• Σχόλιο του χρήστη 'Ναταλία Τσουμάνη' | 6 Φεβρουαρίου 2020, 23:56

    Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ στον Κλάδο ΠΕ Νοσηλευτικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας ή Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή/και ειδικότητα στη Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική να προστεθεί ΤΕ Νοσηλευτικής.Γιατί αποκλείονται πάλι, όπως έγινε με τις ΤΟΜΥ; Παρακαλώ πολύ να προστεθεί.. Ναταλία Τσουμάνη Κ.Υ Ηρακλείου Κρήτης