• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ' | 10 Φεβρουαρίου 2020, 12:17

    Άρθρο 9, παρ. 3: Θα ήταν σκόπιμο να συσταθούν θέσεις Διαιτολόγων, ενδεχομένως με επιπλέον επιθυμητό προσόν την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας. Αναφορικά με τους κλάδους ΠΕ Διαιτολόγων και ΤΕ Διαιτολόγων, σχετικό το άρθρο 134 του Νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), καθώς και η Απόφαση Αν. Υπ. Υγείας υπ' Αριθμ. Α3α/οικ 6021 (ΦΕΚ 301/Β/2016). Περαιτέρω, ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού θα εξυπηρετήσει πληρέστερα τις ανάγκες της εν λόγω Διεύθυνσης από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού; Περι του άρθρου 9 συνολικότερα: Φρονώ οτι χρήζει αποσαφήνισης το πλαίσιο συνεργασίας της εν λόγω Διεύθυνσης με τις Μονάδες Υγείας της οικείας ΥΠΕ.