• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ' | 12 Φεβρουαρίου 2020, 13:15

    Στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ συνιστώνται θέσεις μονίμων υπαλλήλων όπως Νοσηλευτών, Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Τεχνικών Ασφαλείας, Επισκεπτών Υγείας. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί απουσιάζουν πλήρως. Μάλλον διέλαθε της προσοχής οτι Κοινωνικοί Λειτουργοί ασκούν σήμερα μέσω των δομών Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας όπως π.χ. των ΤΟΜΥ, αλλά και των Νοσοκομείων ενεργότατο ρόλο στον τομέα, κατέχοντας θέσεις προσωπικού σε όλο το φάσμα πρόληψης και προαγωγής Υγείας και υλοποιώντας επίσημα σχετικά προγράμματα σε όλη τη χώρα.