• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΣΑ Π.' | 13 Φεβρουαρίου 2020, 14:53

    Pαρακαλώ να συμπεριληφθεί και ο μεταπτυχιακός τίτλος της Προαγωγής Υγείας ως μεταπτυχιακός τίτλος άμεσης συνάφειας με το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας.