• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - ΕΛΛΟΚ' | 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:57

    Στις δομές και όργανα δημόσιας υγείας που αναφέρονται στην οργανωτική διάρθρωση της δημόσιας υγείας πιστεύουμε ότι πρέπει να προστεθούν και τα παρακάτω τα οποία προβλέπεται να έχουν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και το σχεδιασμό της ογκολογικής περίθαλψης στη χώρα μας: Παράγραφος 4 : Το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών (ΕΙΝΕ) και το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία