• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία' | 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:19

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Άρθρο 6 Να προστεθεί: 9) Τριτοβάθμια ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας: ΠΟΣ , ΕΕΟ, ΠΦΣ κλπ