• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία' | 17 Φεβρουαρίου 2020, 11:02

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Άρθρο 8 2. Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ... (α) τον συντονισμό και την υποστήριξη ... Δημόσιας Υγείας στους πολίτες, Να προστεθεί: και με την σύμφωνη γνώμη των καθ’ ύλην αρμοδίων ΝΠΔΔ