• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 11:49

    Θεωρούμε ότι η θεσμοθέτηση παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας από εθελοντές επαγγελματίες υγείας αποτελεί υποχώρηση της δημόσιας δέσμευσης της Πολιτείας έναντι της υποχρέωσής της περί προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και της υγείας των πολιτών. Θεσμοθετεί γενικά τους φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως δομές και όργανα δημόσιας υγείας . Δεν θέτει προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ΜΚΟ, Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Ο Πρόεδρος Β. Διαμαντόπουλος Η Γεν. Γραμματέας Μ. Τσαντίδου