• Σχόλιο του χρήστη 'Καρακικε Κατερίνα μέλος Ένωσης Διατροφολογων Διαιτολόγων Ελλάδος' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 13:15

    ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΑΙΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος