• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΕΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ,νοαηλευτριαΤΕ' | 18 Φεβρουαρίου 2020, 15:11

    Στο άρθρο 9.παράγραφος 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ δεν έχετε συμπεριλάβει τους Νοσηλευτές ΤΕ και δεν αντιλαμβάνομαι πως τόσα χρόνια οι νοσηλευτές ΤΕ ήταν ικανοί να ασχολούνται με τις δομές της κοινότητας (σχολεία, ΚΑΠΗ κλπ); Επιπλέον τα μαθήματα της Κοινοτικής νοσηλευτικής και της δημόσιας υγείας είναι στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και αρκετοί εξ αυτών έχουν εκπονήσει και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην κοινοτική νοσηλευτική και τη νοσηλευτική δημόσιας υγείας . Ως εκ τούτου θα πρέπει να [περιλαμβάνονται στις οι νοσηλευτές ΤΕ στις διευθύνσεις δημόσιας υγείας των ΔΥΠΕ.