• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 10 Ιουλίου 2020, 23:12

    Α. Τι δουλειά έχει να ενημερώσει ο Φορέας τους πολίτες ως προς την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες υγείας! Άλλο πράγμα είναι να χαρτογραφήσει και άλλο να ενημερώσει τους πολίτες που το κάνουν τόσοι φορείς του Δημοσίου έτσι και αλλιώς Β.Η ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η υιοθέτηση ήδη υφιστάμενων διαδικασιών και προτύπων είναι πλεονασμός για να αναφέρεται σε ένα νομοσχέδιο.Η ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία (ο ΟΟΣΑ έχει ολόκληρο εγχειρίδιο και οδηγό) η οποία είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη. Επίσης οποιαδήποτε "μεταφορά" προτύπων από άλλες χώρες προυποθέτει τουλάχιστον την προσαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα και την αξιολόγηση της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και πληρότητάς τους Γ. Θα πρότεινα την ακόλουθη διατύπωση: Η διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου για την ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας της υγείας από όλους τους παρόχους. Για να είμαστε έτοιμοι να συγκριθούμε θα πρέπει πρώτα να διαμορφώσουμε μια Δεξαμενή Εμπειρογνωμόνων (Think Tank) οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τη βιβλιογραφία, θα διαμορφώσουν μια δεξαμενή δεικτών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ θα έλεγα και όχι αξιολόγησης (αφού στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα πορίσματα και να βελτιωθούμε), θα κάνουν μια πιλοτική εφαρμογή και ακολούθως την τελική εφαρμογή. Συνεπώς το Πλαίσιο χρειάζεται πρώτα και όχι οι δείκτες. ΣΤ) Στο σημείο αυτό υπάρχει μια σοβαρή ΑΝΤΙΦΑΣΗ!Σε μια διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης το αποτέλεσμα είναι ή συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση. Δ. Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή! Ο Εθνικός Φορέας θα κάνει αξιολόγηση ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με τα ΕΘΝΙΚα πρότυπα ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ποιότητας της περ. ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ β) και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, όπως επίσης, σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων από φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, η παροχή γνώμης σε ζητήματα αξιολόγησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΑΣΑΦΗ ΡΟΛΟ. ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ αλλά πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του την ύπαρξη αξιόλογων φορέων πιστοποίησης ποιότητας στην Ελλάδα που εκδίδουν πιστοποητικά με διεθνή ισχύ. Δεν έχει καμιά θέση η έκφραση "επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις" Ζ) Στο σημείο αυτό ανοίγετε τους ασκούς του Αιόλου και θα αρχίσουν οι εκπτώσεις!!Δηλαδή τι θα κάνετε σε μια υποστελεχωμένη Μονάδα με σοβαρές ελλείψεις που πληροί τα ελάχιστα ή εξυπηρετεί έναν μεγάλο όγκο ασθενών.Τι κυρώσεις θα επιβληθούν; Η ποιότητα δεν είναι τιμωρός αλλά ευκαιρία για βελτίωση. ι) Η συνεργασία με διεθνείς ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ οργανισμούς και η ανάπτυξη κοινών δράσεων και συμπράξεων με επιστημονικούς φορείς και ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή και διαμόρφωση καλών πρακτικών και προτύπων στον τομέα της υγείας.Μην απαξιώνουμε τους ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την ποιότητα που χωρίς καμιά κρατική ενίσχυση δίνουν αγώνα για την ποιότητα στην Ελλάδα. Ο φορέας πρέπει να έχει επιπλέον τα εξής: 1. Σε συνεργασία με Εθνικούς φορείς για την ποιότητα ανάπτυξη πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Ποιότητα στην Υγεία 2. Εθνικό Σύστημα Κλινικής Διακυβέρνησης στην Υγεία 3. Εθνικό Σύστημα Κλινικού Ελέγχου στην Υγεία