• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ' | 11 Ιουλίου 2020, 13:55

    Η Διασφάλιση της ποιότητας (με βάση τα προηγούμενα εδάφια) είναι εντελώς διαφορετική οντότητα από το Εθνικό Πλαίσιο Αξιολόγησης που βασίζεται στο European Foundation Quality Management – EFQM και το οποίο είναι Πλαίσιο Αριστείας το οποίο δεν έχει υποχρεωτική εφαρμογή στις υπόλοιπες χώρες αλλά είναι ένα εργαλείο για Κέντρα Αριστείας. Επίσης ο όγκος "υποψηφιοτήτων" για αξιολόγηση με βάση αυτό το πλαίσιο θα είναι τεράστιος. Μια υψηλή βαθμολογία δε σημαίνει απαραίτητα ότι η δομή παρέχει ποιότητα υπηρεσιών αλλά ότι συγκρίθηκε με κάποια παραμετροποιημένα πεδία και έτυχε υψηλής βαθμολογίας. Είναι έτσι και αλλιώς σημαντική διαδικασία και μακάρι να λειτουργήσει. Η διασύνδεση της χρηματοδότησης με την επίδοση μπορεί να αποτελεί βιβλιογραφικά μια πολύ καλή ιδέα αλλά ελπίζουμε να μην λειτουργήσει "πελατειακά"! Στα ιδιωτικά νοσοκομεία και δομές τι κίνητρα θα δοθούν;Στα πλαίσια των ΣΔΙΤ πρέπει να προβλεφθεί σχετική παράγραφος στο νομοσχέδιο ώστε να αγοράζει υπηρεσίες το Κράτος από Κέντρα Κλινικής Αριστείας.