Άρθρο 7 Ανταμοιβή επιτυχούς αξιολόγησης

1. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, τα νοσοκομεία και οι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας, που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, δύνανται να ενισχύονται με την παροχή πρόσθετων κινήτρων για την ανάπτυξη της επιστημονικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, καθώς και του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός Υγείας δύναται, με απόφασή του, να χαρακτηρίζει τα νοσοκομεία ή τις κλινικές, που έτυχαν της υψηλότερης αξιολόγησης ως νοσοκομεία ή κλινικές αναφοράς στον τομέα δράσης τους. Ο χαρακτηρισμός τους ως νοσοκομείων ή κλινικών αναφοράς πιστοποιεί την παροχή ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον τομέα δράσης τους και μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε κλινικές δοκιμές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και λοιπά κονδύλια ενωσιακής προέλευσης. Οι χαρακτηριζόμενες κλινικές και νοσοκομεία αναφοράς απολαμβάνουν της δυνατότητας πρόσληψης πρόσθετου ερευνητικού προσωπικού, ενώ δύνανται να τους παρέχονται πρόσθετα ωφελήματα για τη λήψη καινοτόμου εξοπλισμού για την εφαρμογή νέων ερευνητικών μεθόδων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα ωφελήματα που παρέχονται στα νοσοκομεία και στις κλινικές αναφοράς, το περιεχόμενό τους, το εύρος τους, η διάρκειά τους και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
2. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε. συστήνει και τηρεί μητρώο πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη σύσταση και τήρηση του μητρώου, η δυνατότητα δημοσιοποίησης της έκθεσης αξιολόγησης μετά από την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης, οι λοιποί δικαιούχοι πρόσβασης στο μητρώο, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία του.

 • 13 Ιουλίου 2020, 13:09 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

  Χρειάζεται και πολιτική παρακίνησης του προσωπικού.

 • 12 Ιουλίου 2020, 13:55 | DDimitris

  Η ανταμοιβή μπορεί να γίνει μόνο αν γίνεται κάθετα ίσως. Δλδ αν ενα νοσοκομείο την μία χρονιά εχει πετυχει πάνω απο 90% εκτέλεση προυπολογισμού, τότε την επόμενη να παίρνει το 100% από την αρχή και να το διαχειρίζεται και νωρίτερα από τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Επίσης ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ είναι ότι οι προυπολογισμοί εγκρίνονται αφού έχει μπει το νέο έτος και όχι πριν τις 31/12 όπως ε΄ναι το κανονικό και μάλιστα η εγκριση των Π/Υ έρχεται γύρω στο Μάρτη καλώς εχόντων των πραγμάτων, (λες και είναι τιποτε φοβερό τρομερό) αφού ξέρουμε ποιος θα είναι ο Π/Υ του νοσοκομείου. Ποτέ δεν το κατάλαβε η ΓΔΟΥ και ο Διευθυντής της για να κάνει κάτι… αυτό εχει ως αποτέλεσμα οι δεσμεύσεις να μην μπορούν να γίνουν κανονικά. Το 40% δεν φτάνει για το πρώτο 5 μηνο που καταλήγει να ερχεται ο εγκεκριμένος Π/Υ.
  Και γιατί να δύνανται να ανταμοιφθούν; Να ανταμοίβονται… Ποιο θα είναι το κίνητρο των διοικήσεων για να λειτουργήσουν σωστά και να κάνουν καλύτερο budget allocation;
  Πρεπει να ειναι καθετοποιημένη η σκέψη και όχι συγκριτικά με άλλο νοσοκομείο.

 • 11 Ιουλίου 2020, 13:55 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Η Διασφάλιση της ποιότητας (με βάση τα προηγούμενα εδάφια) είναι εντελώς διαφορετική οντότητα από το Εθνικό Πλαίσιο Αξιολόγησης που βασίζεται στο European Foundation Quality Management – EFQM και το οποίο είναι Πλαίσιο Αριστείας το οποίο δεν έχει υποχρεωτική εφαρμογή στις υπόλοιπες χώρες αλλά είναι ένα εργαλείο για Κέντρα Αριστείας. Επίσης ο όγκος «υποψηφιοτήτων» για αξιολόγηση με βάση αυτό το πλαίσιο θα είναι τεράστιος. Μια υψηλή βαθμολογία δε σημαίνει απαραίτητα ότι η δομή παρέχει ποιότητα υπηρεσιών αλλά ότι συγκρίθηκε με κάποια παραμετροποιημένα πεδία και έτυχε υψηλής βαθμολογίας. Είναι έτσι και αλλιώς σημαντική διαδικασία και μακάρι να λειτουργήσει. Η διασύνδεση της χρηματοδότησης με την επίδοση μπορεί να αποτελεί βιβλιογραφικά μια πολύ καλή ιδέα αλλά ελπίζουμε να μην λειτουργήσει «πελατειακά»! Στα ιδιωτικά νοσοκομεία και δομές τι κίνητρα θα δοθούν;Στα πλαίσια των ΣΔΙΤ πρέπει να προβλεφθεί σχετική παράγραφος στο νομοσχέδιο ώστε να αγοράζει υπηρεσίες το Κράτος από Κέντρα Κλινικής Αριστείας.

 • 7 Ιουλίου 2020, 20:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  Η σε κάθε περίπτωση «αναγνώριση» του έργου που προσφέρεται από τα νοσοκομεία ή τις κλινικές αναφοράς θα πρέπει να στηρίζεται εμπράκτως πέρα από την ευκολότερη και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κονδύλια από:
  1/. Ενίσχυση στη στελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και παραιατρικό προσωπικό με δυνατότητα άμεσης σύναψης συμβάσεων σε απόλυτη συνάφεια με το έργο για το οποίο διακρίνονται
  2/. Ενίσχυση με επιπλέον θέσεις ειδικευομένων ιατρών είτε μέσω ανακατανομής είτε ως υπεράριθμοι
  3/. Προσωπική οικονομική επιβράβευση για τους εμπλεκόμενους υπηρετούντες πάσης ειδικότητας και κλάδου ως κίνητρο απόδοσης