• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου' | 12 Ιουλίου 2020, 09:17

    Τα β) και γ) αφορούν μόνο νοσοκομεία κι όχι όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας του πεδίου εφαρμογής;