• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου' | 12 Ιουλίου 2020, 12:56

    Ποια η συνάφεια του σχετικού ορισμού της ΗΔΙΚΑ με το παρόν νομοσχέδιο;