• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου' | 12 Ιουλίου 2020, 12:10

    Στο άρθρο 8 ο ΟΔΙΠΥ αναφέρεται να επιβάλει κυρώσεις όχι μόνο να εισηγείται.