• Σχόλιο του χρήστη 'Κασκάνης Δημήτρης' | 13 Ιουλίου 2020, 12:08

    Η ύπαρξη "διεθνών" δεικτών, αν εξαιρέσουμε ποσοτικούς και τυποποιημένους έκβασης, αποτελεί απο μόνο του μια πρόκληση στα έντονα διαφοροποιημένα περιβάλλοντα των ελληνικών νοσοκομείων τόσο σε δομές και επικοινωνία όσο και σε δεξιότητες προσωπικού και στελεχών,θέτοντας τον κίνδυνο να συλλέξετε υψηλές βαθμολογίες στηριζόμενοι σε τεράστιο όγκο με άτυπες αναφορές (κυρίως μη μετρήσιμους στόχους που συνήθως έχουν την μορφή αιτημάτων ιατροτεχνολογίας και προσωπικού)επιβραβεύοντας με points λανθασμένες διαδικασίες. Πιλοτική εφαρμογή επιλεγμένων Key Performance Index,δείκτες (ευκολίας αρχικά) στην ασφάλεια και PREM (ή PROM) με επιβραύευση κλινικών ή εσωτερικών ερευνητών του οργανισμού) θα έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ταχύτητα εφαρμογής διαδικασιών οριζόντια στις υπηρεσίες, δίνοντας κίνητρα συνεργιών προσθέτοντας αξία.