• Σχόλιο του χρήστη 'Κασκάνης Δημήτρης' | 13 Ιουλίου 2020, 12:13

    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ηλεκτρονική Εφαρμογή - Ηλεκτρονική Στοχοθεσία ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5000930 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 24 μήνες ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ» Απο το 2018 αναμένεται το έργο υποστήριξης της εφαρμογής του Συστήματος «Διοίκηση με Στόχους» που θα συνέτεινε ουσιαστικά στον ψηφιακό αλφαβητισμό και την άρση φραγμών επικοινωνίας και διαχείρισης δεδομένων.Η ωρίμανση ενός τέτοιου διαδικτυακού ηλεκτρονικού εργαλείου θα διευκόλυνε αρκετά την επίτευξη των στόχων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, εκτιμώντας δυναμικά την εφαρμογή νέων δεικτών και την αξιολόγηση εποπτευόμενων φορέων εξ αποστάσεως με οικονομία ανθρωποωρών και αξιοπιστία μετρήσεων.