• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Μήλιος' | 13 Ιουλίου 2020, 15:27

    Στο Δ.Σ. (άρθρο 9, παρ. 3) προβλέπεται η συμμετοχή τεσσάρων ειδικών επιστημόνων, πτυχιούχων ΑΕΙ, με πολύ καλές γνώσεις μιας ξένης γλώσσας και εμπειρία (πόση?) στο γνωστικό αντικείμενο. Όμως τα προσόντα των ειδικών επιστημόνων είναι συγκεκριμένα, πολύ περισσότερα και καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Δεν πρέπει ο νομοθέτης να κάνει σχετική αναφορά στο συγκεκριμένο Π.Δ.?