• Σχόλιο του χρήστη 'zoi' | 25 Οκτωβρίου 2021, 07:19

    Nα παραμείνει το υφιστάμενο προσωπικό της ε.κ.α.π.υ με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου καθώς έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες