• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος Βασιλείου' | 29 Οκτωβρίου 2021, 21:34

    Σχετικά με την διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η δοθείσα ονοματοδοσία παραπέμπει σε ήδη υπάρχουσα αρχή με την μορφή υπουργείου. Επομένως, η δομή και η λειτουργία της μελλοντικής διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν πρόκεται για παράρτημα του ήδη υπάρχοντος υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης ή να γίνει μια διαφορετική ονομασία για την διεύθυνση αυτή που θα αφορά τις εσωτερικές λειτουργίες του νέου φορέα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ. που θα έχει να κάνει με τα πληροφοριακά της συστήματα, την υποστήριξη σε υλισμικό και λογισμικό. Μιας και τα τμήματα θα είναι: I) Τμήμα υποδομών ΙΙ) Τμήμα συστημάτων, μια πρόταση για τίτλο θα μπορούσε να ήταν: Διεύθυνση υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνίας, κάτι που θα μπορεί να συμπεριλάβει το αυτόνομο γραφείο της ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η υπό μελέτη ιστοσελίδα του νεοσύστατου φορέα θα έχει εξωστρεφή χαρακτήρα, άρα η επικοινωνία θα ήταν ωφέλιμη μέσω της διεύθυνσης αυτής. Επιπροσθέτως δε, θα ήταν χρήσιμη και μια λεπτομερής ανάλυση της δομής και της λειτουργίας της μέσα στον νέο φορέα με τρόπο που δεν θα επισκιάζει τις υπόλοιπες διευθύνσεις αλλά να επισημαίνεται η σημαντική της λειτουργία μέσα στον νέο φορέα της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ., με την απρόσκοπτη επιτήρηση των πληροφοριακών της συστημάτων π.χ.: εσωτερικό δίκτυο (intranet), διακομιστής (server) που διαχειρίζεται την σύνδεση στο διαδύκτιο που λαμβάνει την γραμμή από τον κόμβο του δικτύου σύζευξις (OTE Syzefxis) κ.λ.π., μια άλλη διαδικασία δηλαδή που θα αποδίδει μέσω της τέχνικής υποστήριξης (IT Support). Μέχρι τώρα η διαδικασία της τεχνικής υποστήριξης (IT Support), γίνεται μέσω της διεύθυνσης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, πράγμα που δισχεραίνει την άμεση τεχνική υποστήριξη των υπαλλήλων την λήψη αποφάσεων σε τεχνικό και επίπεδο πληροφορικής(ICT). Επίσης, χρήσιμη θα ήταν μια μελέτη για το εάν η ιδιότητα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (D.P.O.), μέσα από την διεύθυνση που αφορά τα πληροφοριακά συστήματα είναι χρησιμότερη για λόγους απόδοσης, να υφίσταται σε ξεχωριστό γραφείο.