• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ' | 22 Ιουνίου 2022, 12:28

    Κατ'αρχήν, η κρυοσυντήρηση δεν είναι ιατρική πράξη, αλλά πράξη που τελείται από βιολόγο. Έτσι όπως διατυπώνεται στο άρθρο, φαίνεται να είναι μια ιατρική πράξη. Όπως έχω σχολιάσει και προηγουμένως, η σύνταξη των κειμένων των εδαφίων της συγκεκριμένης πρότασης νόμου στερείται της αρμόζουσας επιμέλειας. Πολύ σημαντικό (και ενοχλητικό επίσης) είναι το γεγονός ότι διαρκώς η πρόταση νόμου αναφέρεται στη γυναίκα, ενώ έχουν και οι άντρες συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην αναπαραγωγή. Η συνήθεια δεν είναι επαρκής δικαιολογία για να περιορίζουμε τις αναφορές του νόμου μόνο στη γυναίκα. ΘΑ μπορούσε και ένας ελεύθερος άντρας να έχει δικαίωμα να υποβοηθηθεί προκειμένου να αναπαραχθεί. Ως γνωστό, ούτε οι γυναίκες αναπαράγονται από μόνες τους, ούτε οι άντρες. Αφού αναγνωρίζεται το δικαίωμα σε μια γυναίκα να λάβει ωάρια δότριας, σπέρμα δότη και να κάνει χρήση παρένθετης κυοφορίας, θα πρέπει αντιστοίχως να αναγνωρίζονται τα ίδια δικαιώματα και στον άντρα.