• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Ταρλατζής' | 28 Ιουνίου 2022, 12:49

    Όπως έχω ήδη επιχειρηματολογήσει σε προηγούμενο σχόλιο, πιστεύω ότι οι άδειες για ΠΓΕ δεν χρειάζονται και πρέπει να καταργηθούν, ενώ μπορούν να υποκατασταθούν με εγκύκλιο της Αρχής που να περιλαμβάνει τις ακριβείς ενδείξεις για τις οποίες επιτρέπονται ΠΓΕ-Α και ΠΓΕ-Μ. Επίσης, δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται ειδική υποβολή και καταχώρηση των αποτελεσμάτων του ΠΓΕ. Υποθέτω ότι τα αποτελέσματα θα μπορούν να εξαχθούν από το Αρχείο των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται φυσικά και οι κύκλοι με ΠΓΕ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, σε σύντομο χρονικό διάστημα η σχετική πλατφόρμα, που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και της GDPR, θα είναι έτοιμη και σε αυτήν θα καταχωρούνται όλοι οι κύκλοι εξωσωματικής, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ΠΓΕ, από όπου θα μπορούν να συλλεχθούν και καταχωριστούν τα δεδομένα του ΠΓΕ. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται ειδική αποστολή των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι αυξάνει περαιτέρω την υπάρχουσα γραφειοκρατία στο εμβρυολογικό εργαστήριο.