• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α' | 30 Ιουνίου 2022, 16:21

    Η ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ (ΤΥΧΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ/ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ/ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.Υ.Α Ή ΤΗΣ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ/ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ.Ι.Υ.Α Ή ΤΗΝ Τ.Κ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΜΙΓΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.