• Σχόλιο του χρήστη 'Νάγια' | 1 Ιουλίου 2022, 09:50

    Η τροποποίηση του άρθρου 1460 αποτελεί μια ορθή προσαρμογή του νομικού πλαισίου στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Η δυνατότητα που δίνει αφενός στους δότες/δότριες και αφετέρου στους λήπτες/λήπτριες γενετικού υλικού να επιλέξουν μεταξύ ανωνυμίας ή μη ή γνωστοποίησης της ταυτότητάς τους μετά την ενηλικίωση του τέκνου, σε περίπτωση που εκείνο το αιτηθεί, αναγνωρίζει, σέβεται και προστατεύει το δικαίωμα όχι μόνο εκείνων των δοτών/δοτριών που επιθυμούν να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους αλλά και το εξίσου αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού που θα γεννηθεί με τη χρήση γενετικού υλικού τρίτου δότη/δότριας να γνωρίζει, εάν το επιθυμεί, τη βιολογική του καταγωγή. Το εν λόγω δικαίωμα γνώσης της βιολογικής καταγωγής που αναγνωρίζεται και παρέχεται στο παιδί για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, είναι πολύ σημαντικό και δύναται να επιλεγεί όχι μόνο από το υποβοηθούμενο ζευγάρι που θα κάνει χρήση γενετικού υλικού τρίτου δότη/δότριας, και επιθυμεί να οικοδομήσει μια σχέση ειλικρίνιας, εμπιστοσύνης και σεβασμού με το παιδί του αποκαλύπτοντας (με την καθοδήγηση κάποιου ειδικού εάν κρίνεται απαραίτητο) την ιστορία πίσω από τη γέννησή του, που αποτελεί αναφαίρετο κομμάτι της ταυτότητάς του. Το εν λόγω δικαίωμα γνώσης είναι επίσης σημαντικό και δύναται να χρησιμοποιηθεί από περιπτώσεις άγαμων γυναικών που επιλέγουν να γίνουν μόνες μητέρες, ποσοστό διαρκώς αυξανόμενο στη χώρα μας, οι οποίες επιθυμούν να δώσουν το δικαίωμα στο παιδί τους να γνωρίζει τη βιολογική του καταγωγή, εάν το ίδιο το επιθυμεί. Τέλος, μια πρόταση για το εν λόγω άρθρο θα ήταν να εξεταστεί η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος, έτσι ώστε σε περίπτωση που, μετά τη έναρξη ισχύος του παρόντος, κάποιος δότης/δότρια συναινέσει εκ των υστέρων στη μη ανωνυμία του ή στη γνωστοποίηση της ταυτότητάς του μετά την ενηλικίωση του παιδιού και το υποβοηθούμενο πρόσωπο/ζευγάρι συμφωνήσει, να δοθεί το εν λόγω δικαίωμα σε παιδιά που ήδη έχουν γεννηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότητα των παιδιών που γεννήθηκαν από γενετικό υλικό τρίτου δότη/δότριας, ως προς το δικαίωμα της γνώσης της βιολογικής καταγωγής τους.