• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλια' | 1 Ιουλίου 2022, 19:30

    Η τροποποίηση του άρθρου 1460 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και έρχεται να καλύψει ανάγκες που αναδύονται στην ελληνική κοινωνία, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους ένα εκσυγχρονιστικό νομικό πλαίσιο, που ήδη ισχύει σε άλλες χώρες εδώ και αρκετά χρόνια. Η διεύρυνση της επιλογής του δότη ή της δότριας εκτός από την ανωνυμία της ταυτότητάς του που ισχύει στην παρόντα νόμο, στην επιλογή της επωνυμίας ή της γνωστοποίησης της ταυτότητάς του στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, εφόσον το τελευταίο το αιτηθεί,είναι σημαντικό και αναγκαίο και ορθώς συμπεριλαμβάνεται στην τροποποίηση του άρθρου και τούτο διότι: Παρέχει μία μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή και αίρεται το απόλυτο της ανωνυμίας. Το τέκνο αποκτά για πρώτη φορά το δικαίωμα να γνωρίσει εφόσον το επιθυμεί τη βιολογική του "ρίζα" (ανάγκη που μπορεί να προκύψει για μια ισορροπημένη και υγιή προσωπικότητα), εφόσον εκ των προτέρων το πρόσωπο/ζευγάρι του αναγνωρίσουν το αναφαίρετο δικαίωμα της γνώσης της ταυτότητάς του με την επιλογή τους. Ειδικότερα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η επωνυμία του δότη ή η γνωστοποίηση του ονόματος μετά την ενηλικίωση του τέκνου στις περιπτώσεις των άγαμων γυναικών που επιλέγουν να είναι μόνες μητέρες, γεγονός που σημειώνει συνεχή αύξηση και στη χώρα μας. Σε αυτό το σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου που ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες, θεωρώ σκόπιμο η τροποποίηση του άρθρου 1460 να έχει αναδρομική ισχύ με όσους δότες /τριες συναινούν, προκειμένου όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν με βιολογικό υλικό δότη/τριας να απολαμβάνουν ίσων δικαιωμάτων και να μην αποκλείονται λόγω χρονικού προσδιορισμού.