• Σχόλιο του χρήστη 'Λίνα Ευγενή' | 2 Ιουλίου 2022, 14:21

    Να προσδιορισθεί ο τρόπος επίσημης ενημέρωσης του/ της συζύγου/συντρόφου, π.χ. ηλεκτρονικό μήνυμα, συστημένη επιστολή ή άλλο. Εναλλακτικά, να απαλειφθεί ο όρος, δεδομένου ότι έρχεται σε αντίφαση με την ελεύθερη βούληση του ατόμου αναφορικά με την αυτοδιαχείριση του γεννητικού του υλικού.