• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΑΙ' | 4 Ιουλίου 2022, 22:35

    Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής συντάσσεται υπέρ των αλλαγών όπως αυτές προτείνονται στο άρθρο 2. Πρόκειται για αλλαγές τις οποίες η κοινωνία απαιτούσε και οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στηρίζουν. Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα της εποχής μας αλλά και οι κοινωνικές τάσεις και οι πραγματικές ανάγκες κατά την εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.