• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ' | 4 Ιουλίου 2022, 22:16

    Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1460 αποτελεί μια ορθή προσέγγιση αφού ικανοποιεί τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Η δυνατότητα που δίνεται ώστε αμφοτερόπλευρα δότες/δότριες και λήπτες/λήπτριες να επιλέγουν είναι απόλυτα συμβατή και σέβεται τα δικαιώματα κάθε εμπλεκομένου. Μικτό σύστημα κι εν προκειμένω είναι μία προοδευτική νομοθετική επιλογή. Εξυπηρετεί τις ανάγκες και του ιατρικού τουρισμού και τις απαιτήσεις των εμπλεκομένων. Τέλος προστατεύει το αναφαίρετο δικαίωμα του παιδιού να μάθει την ταυτότητα του προσώπου που συνέβαλε γενετικά στην γέννησή του εφόσον το επιθυμεί. Επομένως επικροτούμε και συντασσόμαστε απόλυτα με την μικτού τύπου δωρεά που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Όποιος θέλει επώνυμο δότη να μπορεί να καταφεύγει στην μέθοδο αυτή, χωρίς παράλληλα να καταργείται και η δυνατότητα της ανώνυμης δωρεάς από τρίτο άγνωστο δότη, προκειμένου να έχουμε αυτό το πλεονέκτημα και στον ιατρικό τουρισμό.