• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ' | 4 Ιουλίου 2022, 22:46

    Η κοινωνία και η ιατρική κοινότητα από καιρό πίεζε για την αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου πολλές από τις διατάξεις του οποίου είναι σήμερα αναχρονιστικές. Χαιρετίζουμε θετικά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η πλειονότητα των οποίων αντανακλά τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.