Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους πολίτες που συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία.

Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από φορείς υγείας και ψυχικής υγείας, μεμονωμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, αλλά και κάθε ενεργό πολίτη που είχε την πρόθεση να εισφέρει υποβάλλοντας την πρόταση του, την άποψη ή τον προβληματισμό του, αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον για το μείζον ζήτημα της ψυχικής υγείας στη χώρα μας.

Στο Υπουργείο Υγείας μεριμνήσαμε ώστε όλες οι καίριες παρεμβάσεις που προτάθηκαν να ενσωματωθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021 -2030 και όσες είναι εφικτό, να τεθούν άμεσα προς υλοποίηση.

Με τη δημιουργία ειδικού Χαρτοφυλακίου για την Ψυχική Υγεία από τον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη και με την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030, η ψυχική υγεία έχει πλέον τεθεί στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών της χώρας μας. Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψυχικής υγείας με υψηλής ποιότητας, ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες μέσα στην κοινότητα, με μηδενική ανοχή στο στίγμα και τους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Αυτό το όραμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία όλων, την συνεισφορά των συμπολιτών μας, που μέσα από τη συμμετοχή τους στη δημόσια διαβούλευση συνέβαλαν τα μέγιστα στην βελτίωση του τομέα της ψυχικής υγείας της χώρας.

Με εκτίμηση,
Ζωή Ράπτη
Υφυπουργός Υγείας

ΣΗΜ.: Δείτε εδώ το τελικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στη διαβούλευση.

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 2021-2030

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030.

Η Υφυπουργός Υγείας, κ. Ζωή Ράπτη, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030, από σήμερα 2.2.2023.

Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα εκπονεί ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την Ψυχική Υγεία όλων των πολιτών. Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές που ξεκίνησαν να υλοποιούνται, αλλά και μεταρρυθμίσεις που επίκεινται.

Η Κυβέρνηση, άλλωστε, έχει ήδη υλοποιήσει μια πληθώρα παρεμβάσεων για την προαγωγή, προστασία και ενίσχυση της ψυχικής υγείας τόσο του γενικού πληθυσμού, όσο και των ευάλωτων ομάδων.

Το υπό διαβούλευση Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) αρθρώνεται σε ένα πλέγμα πολιτικών με δέκα (10) άξονες, που διακρίνονται σε πέντε (5) κάθετους και πέντε (5) οριζόντιους:

Κάθετοι άξονες

1. Ολοκλήρωση της κατάργησης της ιδρυματικής περίθαλψης, (κατάργηση των Τμημάτων Χρονίων Ασθενών στα εναπομείναντα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και των Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών), με παράλληλη ανάπτυξη υπηρεσιών για άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές και ανάπτυξη της Ψυχογηριατρικής.

2. Περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση του κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με παράλληλη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

3. Ολοκλήρωση του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβάνοντας ειδική πρόβλεψη για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

4. Μεταρρύθμιση των ιατροδικαστικών ψυχιατρικών υπηρεσιών από ιδρυματικές σε κοινοτικές υπηρεσίες και ανάπτυξη Μονάδων Ψυχιατρικής Εντατικής Θεραπείας.

5. Ολοκλήρωση και ενίσχυση του πανελλαδικού δικτύου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης.

Οριζόντιοι Άξονες

6. Καθολική εφαρμογή της τομεοποίησης σε όλη την επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πυλώνες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, ΑμΚΕ), διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προώθηση της έρευνας και κατάρτιση στην ψυχική υγεία.

7. Μείωση του αριθμού των ακούσιων εισαγωγών στο μέσο όρο της ΕΕ.

8. Ενίσχυση της ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη προγραμμάτων για την προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

9. Προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση της φωνής των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους.

10. Ενσωμάτωση της ψυχικής υγείας ως μέρος της ετοιμότητας και του σχεδιασμού/υλοποίησης της αντιμετώπισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η πανδημία.

Μία από τις επιδιώξεις του ΕΣΔ – και της διαβούλευσης – είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, με όραμα την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και μηδενική ανοχή στο στίγμα και τους κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Είναι κρίσιμο να υπάρξουν πολιτικές και δράσεις ενδυνάμωσης, που θα οδηγήσουν στην προαγωγή και διασφάλιση της ψυχικής υγείας και ευεξίας για όλους τους πολίτες, στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, καθώς και στην έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπισή τους, με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Συνεπώς, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των πολιτών, των φορέων και ιδιαιτέρως των επαγγελματιών ή εθελοντών που εργάζονται στο πεδίο είναι πολύ σημαντικές και, όπου είναι εφικτό, θα ενσωματωθούν εμπλουτίζοντας το ΕΣΔ ή θα τηρηθούν για μεταγενέστερη αξιοποίηση.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2023.

Με εκτίμηση,
Ζωή Ράπτη
Υφυπουργός Υγείας