Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του ιστότοπου της Ανοικτής Διακυβέρνησης μέσω του email opengov@ekdd.gr