Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του ιστότοπου της Ανοικτής Διακυβέρνησης μέσω του email opengov[at]ekdd[dot]gr