Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΑρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών641448248117451785
Οικονομίας και Ανάπτυξης82286610549252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης101101298000
Εθνικής Αμυνας8373309212167
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων651262604601858710066
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2471037147741949
Εξωτερικών583299000
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων9525241216622189
Οικονομικών6121382525781073682
Υγείας32811649835374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού176853555241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας159246325596121614526
Υποδομών και Μεταφορών42947462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής4129260000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής114282323000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2844156925201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1116215362290
Αλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς24346177111213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη20418385037111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα83419403207046164211442087