Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΆρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών711651259697451785
Ανάπτυξης και Επενδύσεων93307211542252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης143631556000
Εθνικής Αμυνας12376341212167
Παιδείας και Θρησκευμάτων691419768401858710066
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων2790755227741949
Εξωτερικών7100535000
Δικαιοσύνης10228121293122189
Οικονομικών6625202678181073682
Υγείας36881780535374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού237894417241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας171276229580121614526
Υποδομών και Μεταφορών451163538013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής5185586000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής145533365000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων3358466555201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1216215482290
Άλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς24346177111213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη25797616337111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα92122501242057164211442087