Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΑρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών541144240307451785
Οικονομίας και Ανάπτυξης6822359682252364239
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης335344000
Εθνικής Αμυνας6159197012167
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων52857511771858710066
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2160732557741949
Εξωτερικών249195000
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων7819751088922189
Οικονομικών5318052474881073682
Υγείας20599512035374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης284005076737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού115111766241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας132219722805121614526
Υποδομών και Μεταφορών42947462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής21611000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής83791955000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2437352755201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1015614552290
Αλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης195352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς19223145011213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη14315347537111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα68615700183840164211442087