Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΑρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών501126239917451785
Οικονομίας και Ανάπτυξης6521859522252364239
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης334235000
Εθνικής Αμυνας6159197012167
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων51789502091858710066
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2160732557741949
Εξωτερικών249195000
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων751902974922189
Οικονομικών5217062474381073682
Υγείας19597483835374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης284005076737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού94941740241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας130215822484121614526
Υποδομών και Μεταφορών42947462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής11591000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής73721839000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2437352755201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας814214232290
Αλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης195352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας944127000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς19223145011213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη14315347537111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα65915310180621164211442087