Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΑρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών641448248117451785
Οικονομίας και Ανάπτυξης79279910153252364239
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης91011273000
Εθνικής Αμυνας7304201712167
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων621193591951858710066
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2471037147741949
Εξωτερικών365195000
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων8923501144822189
Οικονομικών6121372519681073682
Υγείας30777627135374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης314675143737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού136333464241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας153241225496121614526
Υποδομών και Μεταφορών42947462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής3650000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής104172248000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2844156925201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1015714902290
Αλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης195352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς23337154511213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη19339353037111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα79918672202053164211442087