Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΆρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών721704267737451785
Ανάπτυξης και Επενδύσεων95308111649252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης154121572000
Εθνικής Αμυνας12376341212167
Παιδείας και Θρησκευμάτων721543774191858710066
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων2995957967741949
Εξωτερικών7100535000
Δικαιοσύνης10228121293122189
Οικονομικών7025882746581073682
Υγείας36881780535374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού248454483241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας174286230242121614526
Υποδομών και Μεταφορών461209560513861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής5185586000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής155543476000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων3460167145201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1216316462290
Άλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς24346177111213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη25791627037111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα94123071245849164211442087