Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΆρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών721704267737451785
Ανάπτυξης και Επενδύσεων97309611883252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης154131888000
Εθνικής Αμυνας12376341212167
Παιδείας και Θρησκευμάτων731573777401858710066
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων2995957977741949
Εξωτερικών7100535000
Δικαιοσύνης10328121302722189
Οικονομικών7025892750881073682
Υγείας36881780535374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού248454483241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας175286330296121614526
Υποδομών και Μεταφορών461209560513861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής5185586000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής155543476000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων3460167145201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1319217572290
Άλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς24346177111213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη25791627037111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα94723148247025164211442087