Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΑρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών491125238767451785
Οικονομίας και Ανάπτυξης6220938558252364239
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης1134000
Εθνικής Αμυνας5126107912167
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων50785362701858710066
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2160732557741949
Εξωτερικών249195000
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων711852973022189
Οικονομικών5217062474381073682
Υγείας17562434335374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης273935072737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού94941740241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας128211821725121614526
Υποδομών και Μεταφορών42947462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής11591000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής62681034000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2335352235201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας814214232290
Αλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης195352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας54095000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς19223145011213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη14315347537111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα63614887162345164211442087