Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΑρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών641448248117451785
Οικονομίας και Ανάπτυξης80280810228252364239
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης91011273000
Εθνικής Αμυνας8373309212167
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων651262604601858710066
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2471037147741949
Εξωτερικών482202000
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων9324511185322189
Οικονομικών6121382525781073682
Υγείας30777627135374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης314675143737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού146383490241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας158245025560121614526
Υποδομών και Μεταφορών42947462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής366250000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής104172248000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2844156925201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1015714902290
Αλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς23339175911213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη19339353037111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα81618993205495164211442087