Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΆρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών681604251277451785
Ανάπτυξης και Επενδύσεων89301811342252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης101101298000
Εθνικής Αμυνας8373309212167
Παιδείας και Θρησκευμάτων651262604601858710066
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων2577337227741949
Εξωτερικών695302000
Δικαιοσύνης9826391265022189
Οικονομικών6221782609081073682
Υγείας33847675135374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού197363716241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας160249425816121614526
Υποδομών και Μεταφορών431037462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής4129260000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής114282323000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2844156925201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1116215362290
Άλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς24346177111213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη21540418237111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα85720271210449164211442087