Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΆρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών771934573877451785
Ανάπτυξης και Επενδύσεων106341113690252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης174652308000
Εθνικής Αμυνας13377341312167
Παιδείας και Θρησκευμάτων751577795331858710066
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων34119773087741949
Εξωτερικών8101541000
Δικαιοσύνης11030403010222189
Οικονομικών7828902770681073682
Υγείας37905783035374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού269246195241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας179299530708121614526
Υποδομών και Μεταφορών491259595113861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής6225737000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής155543476000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων4262576245201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1319217572290
Άλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911749000
Αλλοι Φορείς25364184711213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη25791627037111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα100724885304081164211442087