Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΑρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών571149240447451785
Οικονομίας και Ανάπτυξης7122889794252364239
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης452413000
Εθνικής Αμυνας6159197012167
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων55916529281858710066
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2263435377741949
Εξωτερικών249195000
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων8321861124822189
Οικονομικών5619672485481073682
Υγείας27695591835374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης284005076737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού115111766241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας140229723816121614526
Υποδομών και Μεταφορών42947462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής21611000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής83791955000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2639753025201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1015714902290
Αλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης195352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς19223145011213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη14315347537111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα72216455188404164211442087