Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΑρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών631446248097451785
Οικονομίας και Ανάπτυξης74253010070252364239
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης771551000
Εθνικής Αμυνας6159197012167
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων591095585891858710066
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2471037147741949
Εξωτερικών365195000
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων8622711138222189
Οικονομικών5720222487381073682
Υγείας28742592035374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης294065076737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού115111766241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας141229723830121614526
Υποδομών και Μεταφορών42947462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής200000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής93921997000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2742554455201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1015714902290
Αλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης195352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς19223145011213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη14315347537111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα75017357195774164211442087