Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΑρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών641448248117451785
Οικονομίας και Ανάπτυξης76268310092252364239
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης771551000
Εθνικής Αμυνας6159197012167
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων611157591551858710066
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης2471037147741949
Εξωτερικών365195000
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων8923501144822189
Οικονομικών6021072513681073682
Υγείας30777627135374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης294075076737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού125201766241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας148238524455121614526
Υποδομών και Μεταφορών42947462013861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής200000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής93921997000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων2844156925201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1015714902290
Αλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης195352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς19223145011213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη18315348337111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα77617887197924164211442087