Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΆρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών701609257897451785
Ανάπτυξης και Επενδύσεων89301811342252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης101101298000
Εθνικής Αμυνας12376341212167
Παιδείας και Θρησκευμάτων671304605711858710066
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων2790755227741949
Εξωτερικών695302000
Δικαιοσύνης9927031268922189
Οικονομικών6322552615481073682
Υγείας35866776135374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού217483724241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας165257727710121614526
Υποδομών και Μεταφορών441098481413861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής4129260000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής135223365000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων3153759845201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1116215362290
Άλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς24346177111213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη23740616337111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα88621161219866164211442087