Πληροφορίες – Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
Διεύθυνση Αποδοτικότητας Πιστοποίησης & Νέων Τεχνολογιών – Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
Τράκα Μαρία (Προϊσταμένη Τμήματος)
mtraka[at]ekdd[dot]gr
213 1306 406
 
Παπαϊωάννου Παναγιώτης
ppapaioannou[at]ekdd[dot]gr
213 1306 426
 
Στούκος Δημήτρης
dstoukos[at]ekdd[dot]gr
213 1306 303