Πληροφορίες – Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Διεύθυνση Αποδοτικότητας Πιστοποίησης & Νέων Τεχνολογιών – Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
Μαρία Τράκα (Προϊσταμένη Τμήματος)
mtraka[at]ekdd[dot]gr
213 1306 406
 
Παναγιώτης Παπαϊωάννου
ppapaioannou[at]ekdd[dot]gr
213 1306 426