Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΆρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών771933570387451785
Ανάπτυξης και Επενδύσεων104335013483252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης174652308000
Εθνικής Αμυνας13377341312167
Παιδείας και Θρησκευμάτων751577795331858710066
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων34119773087741949
Εξωτερικών8101541000
Δικαιοσύνης10929842989422189
Οικονομικών7828892769881073682
Υγείας37904782035374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού258724767241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας178296630702121614526
Υποδομών και Μεταφορών481245594713861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής6225737000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής155543476000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων4262576245201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1319217572290
Άλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911750000
Αλλοι Φορείς24346177111213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη25791627037111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα100024652301786164211442087