Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΆρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών802089629177451785
Ανάπτυξης και Επενδύσεων113364514594252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης195512411000
Εθνικής Αμυνας13377341312167
Παιδείας και Θρησκευμάτων761582811951858710066
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων39128177087741949
Εξωτερικών9105547000
Δικαιοσύνης11632353052322189
Οικονομικών8830892788681073682
Υγείας411079915135374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού269246195241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας182307532345121614526
Υποδομών και Μεταφορών501296602613861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής9264946000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής166293737000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων4262576245201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1419417762290
Άλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911749000
Αλλοι Φορείς25364184711213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη29913628737111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα105926376316826164211442087