Στατιστικά ΟpenGovOpengov Online Data


Αριθμός
ΥπουργείοΔιαβουλεύσεωνΆρθρωνΣχολίωνΠροσκλήσεωνΘέσεωνΑιτήσεων
Εσωτερικών872269662657451785
Ανάπτυξης και Επενδύσεων116374814775252364239
Ψηφιακής Διακυβέρνησης225862641000
Εθνικής Αμυνας154581465812167
Παιδείας και Θρησκευμάτων771617814541858710066
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων451451108567741949
Εξωτερικών10115549000
Δικαιοσύνης12635423171322189
Οικονομικών9833773413381073682
Υγείας4914331188235374579
Διοικητικής Ανασυγκρότησης324775147737569
Πολιτισμού και Αθλητισμού2910766697241043194
Περιβάλλοντος και Ενέργειας187325133811121614526
Υποδομών και Μεταφορών541446630813861960
Μεταναστευτικής Πολιτικής102781133000
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής176423761000
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων4365376425201508
Toυρισμού92361606241043194
Επικρατείας1519518262290
Άλλοι Φορείς
Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης2185352266
Open Government Partnership365380000
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων21125000
Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών1280000
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας1544148000
ΕΡΤ71911749000
Αλλοι Φορείς25364184711213
Πρώην Υπουργείων
Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη29913636237111
Πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης11528000
Σύνολα112628473348011164211442087