Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Γραφείου και θέσεις Συνεργατών Υφυπουργού Παιδείας, Ιωάννη Πανάρετου
Δημοσίευση: 21 Οκτώβριος, 2009
Καταληκτική Ημερομηνία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Γραφείου και θέσεις Συνεργατών Υφυπουργού Παιδείας, Ιωάννη Πανάρετου

Σχετικές Αναρτήσεις