Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διορισμό Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της χώρας
Δημοσίευση: 6 Νοέμβριος, 2009
Καταληκτική Ημερομηνία:

Με την παρούσα ανακοινώνεται ότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης των ενδιαφερομένων, για διορισμό σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της ανοικτής διακυβέρνησης του γραφείου του πρωθυπουργού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://opengov.gr/ypepth/

Σχετικές Αναρτήσεις