Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση φορέων του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τομέα Τροφίμων (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 2η Δεκεμβρίου)
Δημοσίευση: 25 Νοέμβριος, 2009
Καταληκτική Ημερομηνία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση φορέων του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τομέα Τροφίμων (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 2η Δεκεμβρίου)

Σχετικές Αναρτήσεις