Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για Διοικούσες Επιτροπές Μη Αυτοδύναμων Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας
Δημοσίευση: 5 Δεκέμβριος, 2009
Καταληκτική Ημερομηνία:

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προέδρων και Μελών Δ.Σ Εποπτευόμενων Φορέων και των Προέδρων, των Αντιπροέδρων και των μελών των Διοικουσών Επιτροπών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) – Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2009.

Ανανέωση (8/12/09): Στους φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προστέθηκαν σήμερα τα ερευνητικά κέντρα που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας

Ανανέωση (14/12/09) H  προθεσμία εκδήλωσης εωδιαφέροντος σε θέσεις ευθύνης των φορέν που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) παρατείνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου 2010

Ερευνητικά κέντρα που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας)

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


Σχετικές Αναρτήσεις