Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Καταληκτική ημερομηνία είναι – η 18η Δεκεμβρίου 2009 )
Δημοσίευση: 17 Δεκέμβριος, 2009
Καταληκτική Ημερομηνία:

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας(Καταληκτική ημερομηνία είναι – η 18η Δεκεμβρίου 2009 ) – * σχετικά αρχεία

Σχετικές Αναρτήσεις