Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-1006 του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΕΥΕ/ΓΓΙΦ)
Δημοσίευση: 16 Ιούνιος, 2010
Σχετικές Αναρτήσεις