Δημόσια Διαβουλεύση ΚτΠ ΑΕ: «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση Δεδομένων του Δήμου [ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΥ], στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης»
Δημοσίευση: 2 Αύγουστος, 2010
Σχετικές Αναρτήσεις