Μετά απο σχετικό αίτημα πολιτών η Δημόσια Διαβούλευση για τα Σχέδια Νόμου «Περιορισμός της Πολυνομίας, Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας» και «Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων – Στρατηγικών Επενδύσεων» παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010.
Δημοσίευση: 25 Αύγουστος, 2010
Σχετικές Αναρτήσεις