ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000−2006, ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» (ΕΥΕ / ΓΓΙ)
Δημοσίευση: 15 Σεπτέμβριος, 2010

H Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει την πρόθεσή της, να προβεί σε κάλυψη επτά (7)  κενών θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» με απόσπαση στελεχών κατηγορίας  ΠΕ( 6 θέσεις) και ΤΕ ( 1 θέση)  Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να απασχολούνται ήδη για (2) δύο έτη τουλάχιστον, σε Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ ή του ΕΣΣΑΑ ή του ΕΣΣΑΛ ή να έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν σε υπηρεσίες που υλοποίησαν έργα στο Γ’ ΚΠΣ για τουλάχιστον  (2) δύο έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες καλούνται να υποβάλουν

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (πληροφορίες τηλ. 213 150 14 57 και 213 150 14 51
  • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Πρωτόκολλο, (Γραφείο 14) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, 2ος όροφος, Κοραή 4, 10564 Αθήνα, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2010.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή .

Ανακοίνωση στον ιστοχώρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων

Σχετικές Αναρτήσεις