Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θεματικών ομάδων εργασίας για το Έργο: Λειτουργία ομάδας Ανάπτυξης – Συντονισμού της δράσης «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση» και Ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων
Δημοσίευση: 15 Νοέμβριος, 2010
Σχετικές Αναρτήσεις