Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δημοσίευση: 30 Δεκέμβριος, 2010
Καταληκτική Ημερομηνία: 7 Ιανουαρίου 2011

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

1) Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την Ελληνική ιθαγένεια ήδη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές.

2) Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου ή τίτλου ΤΕΙ. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.

3) Να έχει λευκό ποινικό μητρώο

4) Να μην εκκρεμούν σε βάρος του δικαστικές υποθέσεις.

5) Να μην είναι αναμεμειγμένος σε δικαστικές διαμάχες που να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.

6) Να μην έχει υπάρξει στην ίδια θέση για περισσότερες από μία κυβερνητικές θητείες στο παρελθόν.

7) Συνάφεια τίτλων σπουδών και εμπειρίας με το αντικείμενο.

8) Να έχει ιστορικό δημόσιας και κοινωνικής προσφοράς.

Φόρμα Υποβολής

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7η Ιανουαρίου 2010.

Σχετικές Αναρτήσεις