Ανακοίνωση διορισμού «Νέου Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας»
Δημοσίευση: 11 Απρίλιος, 2011

Υπογράφηκε ο διορισμός του νέου Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Κώστα Κοκκινοπλίτη.

Ο κ. Κοκκινοπλίτης είναι μηχανολόγος μηχανικός, με διοικητική εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Τα τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα είναι διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», με την ευθύνη για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων προϋπολογισμού 2,6 δισ. στους τομείς Έρευνας & Τεχνολογίας, Μεταποίησης, Ενέργειας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Εμπορίου – Καταναλωτή.

 

Επισυνάπτεται το βιογραφικό του νέου Γενικού Γραμματέα.

 

Σχετικές Αναρτήσεις