Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1 / 2011) για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Δημοσίευση: 6 Ιούλιος, 2011

Το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών αναγκών και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Προσαρµογή της Δασικής Διαχείρισης στην Κλιµατική Αλλαγή στην Ελλάδα – Adaptfor», στο πλαίσιο των έργων Life+.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στον ιστοχώρο του Προγράμματος Δι@ύγεια εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/4ΑΣΟ0-ΝΝΔ

Σχετικές Αναρτήσεις