Ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης συνεργάτη τεχνικής υποστήριξης
Δημοσίευση: 6 Δεκέμβριος, 2011

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.Γ.Ν.Ραγκούσης προτίθεται να καλύψει με απόσπαση δημόσιου υπαλλήλου μια θέση για συνεργάτη τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Γραφείου του.

H πρόσκληση απευθύνεται σε στελέχη του δημόσιου τομέα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους κατέχουν, εκτός από πτυχίο Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στα παρακάτω θέματα :

 • Τεχνική υποστήριξη δικτυακών τόπων
 • Συστήματα Διαχείρισης περιεχομένου (CMS)
 • πλατφόρμες και τεχνολογίες web2.0 και κοινωνικά δίκτυα
 • Διαχείριση έργων Πληροφορικής – Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Eπεξεργασία πολυμεσικού υλικού (ήχος, βίντεο, εικόνα)

Γνώσεις στα παρακάτω πεδία  θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα :

 • Θέματα Διοικητικών διαδικασιών, Δημοσίων συμβάσεων κ.α
 • Διοίκηση επιχειρήσεων και Διαχείριση έργων

Στοιχεία που συνεκτιμώνται

 • Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων
 • Η συνάφεια με το αντικείμενο
 • Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Η επαγγελματική δραστηριότητα
 • Η διεθνής εμπειρία

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ό,τι στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν. Όποιος επιλεγεί  θα αξιολογηθεί  μετά από 6 μήνες.

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι που κρίνουν ότι έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση:  an-ypourgos1mod.mil.gr .

Σχετικές Αναρτήσεις